Deratizácia – Dezinfekcia – Dezinsekcia

Spoločnosť DE – LK s.r.o. je tu pre Vás

Sme spoločnosť zaoberajúca sa službami DDD – dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia.

Na základe dlhoročných praktických skúseností vieme a dokážeme po obhliadke zamoreného priestoru zvoliť najvhodnejšie postupy. Pravidelnou návštevou a deratizačným procesom znečistených, zamorených objektov dokážeme vyriešiť Vaše problémy. Ponúkané služby vykonávame za výhodných podmienok a v ktoromkoľvek čase.

Naša firma je členom cechu profesionálov DDD – dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia.

Zameriavame sa hlavne na nemocnice, školské zariadenia, ubytovacie zariadenia, byty a stravovacie jednotky, ďalej objekty silno zamorené, objekty s náznakom znečistenia, objekty pod prísnou hygienickou kontrolou. Najlepším prostriedkom k predchádzaniu znečistenia je skorá prevencia. Medzi našich spokojných klientov patrí študentský domov STU Bratislava, Fakultná nemocnica v Bratislave, ale aj Bytový podnik Petržalka.

Deratizácia

Činnosť spoločnosti DE – LK s.r.o.

Dezinfekcia – je ničenie, likvidovanie choroboplodných zárodkov, mikroorganizmov a ochrana pred ich šírením. Dezinfekcia sa robí na celkovo mechanicky očistený povrch. Na procese sa podieľajú dezinfekčné prostriedky, ktoré sa medzi sebou líšia stupňom účinnosti, podľa jednotlivých skupín mikróbov a parazitov.

Dezinsekcia – je proces ničenia a likvidácie škodlivého hmyzu. Dezinsekcia sa robí na celkovo, mechanický očistený povrch. Vykonávaný zásah sa uskutočňuje formou postreku, pasty, nástrah alebo plynu. Pri represívnom zásahu je nutné postrek po 6 týždňoch (po uplynutí inkubačnej doby) zopakovať.

Deratizácia
  je ničenie a likvidácia škodcov. Pri deratizácii sa rozmiestňujú nástrahy a pasce na vhodné miesta v blízkosti dier, úkrytov a komunikačných ciest hlodavcov. Pasce a nástrahy sa umiestňujú hlavne popri stenách a potrubiach tak, aby nebolo ohrozené ľudské zdravie.

Dezinfekcia V ochrannej dezinfekcií, dezinsekcií a deratizácií zabezpečujeme: 
– Vykonanie DDD prác (dezinfekcia, deratizácia, dezinsekcia) prípravkami   registrovanými a povolenými MZ SR, podľa pracovného poriadku.

– Vykonávanie DDD prác pracovníkmi odborne pripravenými pre tento druh práce.

– Časový a vecný harmonogram prác, ako aj určenie a prípravu                     percentuálnych roztokov a prípravkov pred zahájením práce.

– Oznámenie o asanácií príslušnému ŠZÚ, v zmysle platných predpisov.

– Obhliadku terénu a určenie škodcu, druh znečistenia a rozsah výskytu.

– Označenie znečistených priestorov potrebných pre vykonanie asanácie.

Náš cenník:Dezinsekcia

Deratizácia – nástrahy:
1,33 EUR až 2,66 EUR  bez DPH
Dezinfekcia – postrek:
0,17 EUR až 0,23 EUR/m2 podlahovej plochy bez DPH
Dezinsekcia:
0,17 EUR až 0,26 EUR/m2 podlahovej plochy bez DPH

Ceny majú variabilné rozpätie, nakoľko možno použiť rôzne prípravky.

Permanent link to this article: http://www.de-lk.sk/

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.